Prístav nádeje

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2% z dane za rok 2021

E-mail Print PDF

 Už desať rokov pomáhame rodinám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám skvalitniť ich život. Poskytujeme sociálne poradenstvo, vzdelávacie - kultúrne - športové podujatia, rozdávame potravinovú pomoc.  Taktiež sme vybudovali prvé bezbariérové detské ihrisko a outdoorové bezbariérové fitness, zrealizovali kurzy prvej pomoci, darovali defibrilátor obyvateľom mesta. A to aj vďaka Vašej pomoci vo forme 2% z dane.

 

 Už desať rokov pomáhame rodinám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám skvalitniť ich život. Poskytujeme sociálne poradenstvo, vzdelávacie - kultúrne - športové podujatia, rozdávame potravinovú pomoc.  Taktiež sme vybudovali prvé bezbariérové detské ihrisko a outdoorové bezbariérové fitness, zrealizovali kurzy prvej pomoci, darovali defibrilátor obyvateľom mesta, za čo sme získali aj mnohé ocenenia. A to aj vďaka Vašej pomoci vo forme 2% z dane.

Ministerstvo financií SR vydalo nové tlačivo na poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2021. Je to záväzný vzor tlačiva, ktorý nájdete TU.

Po novom sa už do tlačiva nevypisuje adresa a právna forma organizácie. Tlačivo vyžaduje iba IČO a názov organizácie. 

IČO: 42198551

Názov: Prístav nádeje, o.z.

 

Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (.pdf / online) alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).

 

POSTUP ZAMESTNANCI, ktorým zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie daní

● do 15. februára 2022 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

● následne požiadajú zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie)

● z Potvrdenia si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

● z Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2% zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta a vpíšu ju do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do riadku 13.

● do 30. apríla 2022 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2021 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska.

 

POSTUP FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú samy daňové priznanie

● do 31. marca 2022 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska

● Vypočítajú si: 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 a daňového priznania typu B na strane č. 12 vypísať tieto údaje:

IČO: 42198551

Názov: Prístav nádeje, o.z.

 

POSTUP PRÁVNICKÉ OSOBY

● do 31. marca 2022 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu

● Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:

 

IČO: 42198551

Názov: Prístav nádeje, o.z.

 

Ďakujeme! 

 

 

  

 

Anketa

Pociťujete potrebu posunúť sa v živote, alebo v práci?
 

Vyhľadávanie

Kto je on-line

We have 8 guests online

Návštevnosť

Members : 242
Content : 184
Content View Hits : 361436