Prístav nádeje

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2 % z dane za rok 2022

E-mail Print PDF

 Dnes je to presne 12 rokov čo pomáhame osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, skvalitniť ich život. Poskytujeme sociálne poradenstvo, vzdelávacie - kultúrne - športové podujatia, rozdávame potravinovú pomoc.  Taktiež sme vybudovali prvé bezbariérové detské ihrisko a outdoorové bezbariérové fitness, zrealizovali kurzy prvej pomoci, darovali defibrilátor obyvateľom mesta. A to aj vďaka Vašej pomoci vo forme 2% z dane. Môžete nám pomôcť aj v roku 2023.


 
Milí priatelia, naši podporovatelia, darcovia,

 v prvom rade Vám želáme všetko dobré v roku 2024, najmä zdravie, spokojnosť a odvahu robiť veci krajšími a lepšími. 

Dnes je to presne 12 rokov čo pomáhame osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, skvalitniť ich život. Poskytujeme sociálne poradenstvo, vzdelávacie - kultúrne - športové podujatia, rozdávame potravinovú pomoc.  Taktiež sme vybudovali prvé bezbariérové detské ihrisko a outdoorové bezbariérové fitness, zrealizovali kurzy prvej pomoci, darovali defibrilátor obyvateľom mesta. A to aj vďaka Vašej pomoci vo forme 2% z dane.

 
Preto sa aj tento rok obraciame na Vás s prosbou a želaním o ich darovanie nášmu občianskemu združeniu.

Potrebné údaje:
Názov: Prístav nádeje, o.z.
IČO: 42198551

Na tomto linku nájdete všetky potrebné tlačivá: 
1)  https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
a taktiež aj tu: 
2)   https://drive.google.com/drive/folders/1vFsMJkTBOoZUPMcAFEsGW3qZSdeRv8vi

Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (.pdf / online) alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).

POSTUP PRÁVNICKÉ OSOBY
● do 31. marca 2023 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
● Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:
IČO: 42198551
Názov: Prístav nádeje, o.z.

POSTUP ZAMESTNANCI, ktorým zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie daní
● do 15. februára 2023 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
● následne požiadajú zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie)
● z Potvrdenia si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane, ak v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
● z Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2 % zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta a vpíšu ju do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do riadku 13.
● do 30. apríla 2023 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2022 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska.

POSTUP FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú samy daňové priznanie
● do 31. marca 2023 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska
● Vypočítajú si: 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 a daňového priznania typu B na strane č. 12 vypísať tieto údaje:
IČO: 42198551
Názov: Prístav nádeje, o.z.

Ďakujeme!Prístav nádeje, o.z., Družstevná 2410/16, Zvolen 960 01

IČO: 42198551

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

www.pristav-nadeje.eu 
 
 
 

Anketa

Pociťujete potrebu posunúť sa v živote, alebo v práci?
 

Vyhľadávanie

Kto je on-line

We have 21 guests online

Návštevnosť

Members : 242
Content : 184
Content View Hits : 361458